Engelandvaarder

Ontsnapping uit bezet gebied

De Savornin Lohmanlaan, afbraak van huizen tussen de Evert Wijtemaweg en de Sportlaan